Historie

Mlynářský rod Slováků je  s vodním mlýnem v Horní Lidči spjat už od poloviny 18. století.

V roce 1759 se zde usadil mlynář Jan Slovák a založil rodinnou řemeslnou tradici, udržovanou po další dvě století. Říčka Senice roztáčela mlýnská soukolí navzdory všem nepřízním osudu.

Mlýn dvakrát zcela vyhořel, čelil následkům několika válek, a přesto se zde život nikdy nezastavil. Úrodu těžce vydřenou na kamenitém Valašsku zruční mlynáři po desítky a stovky let měnili na mouku, základní surovinu každé domácnosti v širokém okolí. Tak tomu bylo i při vzniku Československa, dokonce i po druhé světové válce. Mlýnské kolo zastavili až komunisté po nástupu k moci v padesátých letech 20. století. Násilně zpřetrhali tradici mlynářského rodu Slováků a pošlapali jeho odkaz.

S vírou a  nadějí se po téměř sedmdesáti letech  vracím k mlynářskému řemeslu, abych tak vzdal čest svým předkům a navázal na jejich práci

Jan Slovák – mlynář,  květen  2015

Naše výrobky můžete zakoupit v prodejně Smarket Horní Lideč v Horním Lidči.